Kapcsolódási lehetőségek

Jöjjön el közén, nézzen szét honlapunkon vagy keressen meg bennünket a facebookon.

Elérhetőségeink

Írjon, hívjon vagy keressen meg bennünket személyesen

Történetünk

Ismerje meg gyülekeztetünk történetét

Alkalmaink

Itt tájékozódhat afelől, mikor és hol tud közösségben lenni velünk.

EFOP 1.3.7-17 pályázat

Gyülekezetünk és településünk revitalizációja érdekében szervezett programjaink

Gyülekezetünk előljárói

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Tim 1:14)

Nagy Viktor

lelkipásztor

2020 óta szolgál a gyülekezetben. Biharugráról látja el a lelkipásztori feladatokat.

Máté Áron

Máté Áron

gondnok

1995 óta a gyülekezet gondnoka

Bittó Imre

Bittó Imre

presbiter

xxxx óta a gyülekezet presbitere

Győri Zoltán

Győri Zoltán

presbiter

xxxx óta a gyülekezet presbitere

Nagy Károly

Nagy Károly

presbiter

xxxx óta a gyülekezet presbitere

Vígh Lajos

Vígh Lajos

presbiter

xxxx óta a gyülekezet presbitere

Lesi Zoltánné

Lesi Zoltánné

pótpresbiter

2018 óta a gyülekezet pótpresbitere

Olvassa ma is Isten igéjét!

Ismered Őt?

Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételek
Ézsaiás

Ézsaiás

Ószövetségi próféta

Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

Pál

Pál

Jézus Krisztus apostola

Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább: nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért.

Jób

Jób

Sokat szenvedő

Bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe, vas íróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklába vésnék! Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem valaki más, bár veséim is megemésztetnek.

Kapcsolatfelvétel

Az alábbiakban gyülekezetünk elérhetőségeit találja

Levelezési címünk

5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 1-2.

Békés megye

Magyarország

Telefonos elérhetőségünk

Nagy Viktor - lelkipásztor
+36 20 / 965 1449

Máté Áron - gondnok
+36 30 / 265 2803

Kapcsolat velünk